Kerstfeest

Kerstmis is een feestelijke aangelegenheid die over de gehele wereld gevierd wordt. Er zijn diverse verhalen over het Kerstfeest en de geschiedenis hiervan. Hieronder worden een paar versies genoemd.

De heidense versie

De heidenen gebruikte vroeger een andere kalender dan wij tegenwoordig. Op die kalender viel de langste nacht en tevens kortste dag op 25 december. Deze dag wordt ook wel de Winterzonnewende genoemd. Na 25 december worden alle dagen weer langer tot de langste dag zich weer voordoet. Dit moet dus enigszins gevierd worden.

De Romeinse versie

Rond de kerstperiode vieren de Romeinen een feest voor de Grieken. Dit wordt de Saturnalia genoemd, die van 17 tot 24 december gevierd wordt. Het feest is vernoemd naar Saturnus, de God van rijkdom en oogst en de kracht van het leven die de dood overwint. Op 25 december werd Mithras geboren, die volgens hun geloof het licht bracht. Aangezien het Christendom veel overeenkomsten heeft met het geloof in Mithras, is deze overgenomen door de Romeinen.

                                                         De Germaanse versie

De Germanen hebben ook de Winterzonnewende rond Kerst en dit vieren ze met het Joel feest. Met dit feest wordt de wedergeboorte van de God van groei en het licht vereerd. De Germanen waren ervan overtuigd dat ze het nieuwe jaar goed in moesten gaan, met overvloed  en dus veel eten, anders zouden zij de rest van het jaar arm blijven en honger moeten lijden. De Germanen hadden zich omgeven met groene takken en vruchtbomen, aangezien dit het vruchtbaarheid aspect van het kerstfeest was.

De Christelijke versie

De bovenstaande feesten hebben zich heel geleidelijk laten overgaan tot het Christelijke Kerstfeest. In die tijd was het onbekend wat de geboortedag van Jezus Christus was en men vond dit vreselijk aangezien Jezus Christus toch een grote invloed heeft gehad en heel belangrijk is geweest. Daarom ging de kerk zich ermee bemoeien en hebben ze besloten om de datum van de geboortedag op 25 december te plaatsen. De reden hiervoor was dat Jezus ook enigszins werd vergeleken met het licht en de zon en omdat hij ook de strijd aanging met 'het donker'. Op deze manier is het zo gekomen dat wij met Kerstmis nu de geboorte van Jezus vieren. Alle overige gebruiken, verhalen en rituelen zijn geleidelijk aan ontstaan, waardoor wij deze nu ook veelvuldig gebruiken, denk maar eens aan de kerstboom en de Kerstman. En door de vercommercialisatie is het nu gebruikelijk vele kerstcadeau's en kerstpakket geschenken te geven en te krijgen. Dit heeft echter nog maar vrij weinig met het oorspronkelijke idee te maken.

Thumbnail Screenshots by Thumbshots